Politica noastră de calitate

Politica noastră de calitate
Toate produsele oferite de compania Nobel İlaç sunt dezvoltate de profesioniști folosind metode științifice. Pentru fabricarea acestui produs, se folosesc doar materiale, componente confirmate și se aplică procedeele și procedurile corespunzătoare. Doza, puritatea și conformitatea produselor pe care le oferim pentru prelucrare sunt garantate de sistemul internațional de asigurare a calității și sunt indicate pe etichetă.

Structura de producție al companiei Nobel İlaç este organizată astfel încât să asigure respectarea normelor de protecție și securitate a muncii, să sprijine mediul de lucru, să asigure practicile de gestionare a personalului și recomandările industriei farmaceutice.

Compania noastră, care îndeplinește cerințele bunei practici de fabricație (GMP), se adaptează rapid la schimbările tehnologice și standard din industrie și dezvoltă personal calificat atent selectat. Compania depune eforturi pentru utilizarea eficientă a tuturor resurselor disponibile și satisfacția clienților.